a6 a5 a4 1 2 3

Tuyển dụng

31/05/2017

 Công ty cổ phần LILAMA 69-2 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã có gần 60 năm hoạt động trong các lĩnh vực gia công chế tạo kết cấu thép, lắp đặt đây chuyền thiết bị các công trình công nghiệp và dân dụng, …. 

30/05/2017

 Công ty cổ phần LILAMA 69-2 tuyển dụng 03 nhân viên kế toán. 

24/05/2017

 Công ty cổ phần LILAMA 69-2 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã có hơn 50 năm hoạt động trong các lĩnh vực gia công chế tạo kết cấu thép, lắp đặt đây chuyền thiết bị các công trình công nghiệp và dân dụng, …. 

25/04/2017

 Công ty cổ phần LILAMA 69-2 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã có hơn 50 năm hoạt động trong các lĩnh vực gia công chế tạo kết cấu thép, lắp đặt đây chuyền thiết bị các công trình công nghiệp và dân dụng, …. 

14/05/2016

 Công ty cổ phần LILAMA 69-2 tuyển dụng nhân sự các vị tr sau:

Trang 1/2 [1][2] Chuyển nhanh
Hình ảnh nổi bật
Tìm kiếm
Liên kết hữu ích
Thông tin cần biết

Đối tác khách hàng