a6 a5 a4 1 2 3

Tuyển dụng

03/02/2015

 Công ty cổ phần LILAMA 69-2 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã có hơn 50 năm hoạt động trong các lĩnh vực gia công chế tạo kết cấu thép, lắp đặt đây chuyền thiết bị các công trình công nghiệp và dân dụng, …. Hiện nay, Công ty đang thực hiện các dự án cho các đối tác trong nước như: Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng (Hà Tĩnh), Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 (Quảng Ninh), Dự án Nhà máy hóa chất SIC (Hải Phòng), …. Với các tập đoàn nước ngoài như: Tập đoàn ALSTOM KK - Nhật Bản, Tập đoàn KONDOR – Cộng hòa Liên bang Nga, Tập đoàn FORMOSA – Đài Loan,…

15/12/2014

  Công ty cổ phần LILAMA 69-2 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã có hơn 50 năm hoạt động trong các lĩnh vực gia công chế tạo kết cấu thép, lắp đặt đây chuyền thiết bị các công trình công nghiệp và dân dụng, …. Hiện nay, Công ty đang thực hiện các dự án cho các đối tác trong nước như: Dự án cáp treo Fansipan, Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 (Quảng Ninh), Dự án Nhà máy hóa chất SIC (Hải Phòng), …. Với các tập đoàn nước ngoài như: Tập đoàn ALSTOM KK - Nhật Bản, Tập đoàn KONDOR – Cộng hòa Liên bang Nga, Tập đoàn FORMOSA – Đài Loan,…

29/07/2014

Công ty cổ phần LILAMA 69-2 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã có hơn 50 năm hoạt động trong các lĩnh vực gia công chế tạo kết cấu thép, lắp đặt đây chuyền thiết bị các công trình công nghiệp và dân dụng,…. Hiện nay, Công ty đang thực hiện các dự án cho các đối tác trong nước như: Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng (Hà Tĩnh), Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 (Quảng Ninh), Dự án Nhà máy hóa chất SIC (Hải Phòng),…. Với các tập đoàn nước ngoài như: Tập đoàn ALSTOM KK - Nhật Bản, Tập đoàn KONDOR - Cộng hòa Liên bang Nga, Tập đoàn FORMOSA - Đài Loan,…

28/06/2014

Công ty cổ phần LILAMA 69-2 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã có hơn 50 năm hoạt động trong các lĩnh vực gia công chế tạo kết cấu thép, lắp đặt đây chuyền thiết bị các công trình công nghiệp và dân dụng, …. Hiện nay, Công ty đang thực hiện các dự án cho các đối tác trong nước như: Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng (Hà Tĩnh), Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 (Quảng Ninh), Dự án Nhà máy hóa chất SIC (Hải Phòng), …. Với các tập đoàn nước ngoài như: Tập đoàn ALSTOM KK - Nhật Bản, Tập đoàn KONDOR – Cộng hòa Liên bang Nga, Tập đoànFORMOSA – Đài Loan,…

Hình ảnh nổi bật
Tìm kiếm
Liên kết hữu ích
Thông tin cần biết

Đối tác khách hàng