a6 a5 a4 1 2 3

Tuyển dụng

28/02/2018

 Công ty cổ phần LILAMA 69-2 tuyển dụng 03 nhân viên kế toán.

 

13/10/2017

 1. Mô tả công việc

- Tham mưu cho ban TGĐ về xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính kế toán phù hợp với các quy định pháp luật và đặc điểm của công ty.

- Lập kế hoạch tài chính công ty, phân tích dự báo tình hình tài chính của công ty đề xuất giải pháp về tài chính đạt hiệu quả cao nhất.

- Kiểm soát điều hành các công việc phòng tài chính kế toán, xây dựng hệ thống kế toán chính xác, hiệu quả phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Lập, cung cấp báo cáo tài chính, báo cáo kế toán cho cấp quản lý và các ban ngành liên quan một cách rõ ràng, cụ thể, đúng hạn và phù hợp với các quy định hiện hành;

- Các công việc khác theo yêu cầu của ban Tổng Giám Đốc

- Công việc được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

15/08/2017

 Công ty cổ phần LILAMA 69-2 tuyển dụng các vị trí công việc như sau:

- Nhân viên, chuyên viên, trưởng bộ phận

- Mức lương: Từ 7.000.000 đến 15.000.000 đồng.

- Bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo đúng quy định nhà nước.

- Địa điểm làm việc: Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng (Trừ bộ phận quản lý chất lượng làm việc tại An Lão - Hải Phòng).

- Có bố trí nhà tập thể nếu nhân sự có nhu cầu.

Trang 1/3 [1][2][3] Chuyển nhanh
Hình ảnh nổi bật
Tìm kiếm
Liên kết hữu ích
Thông tin cần biết

Đối tác khách hàng