Công ty Cổ phần Lilama 69 – 2

Địa chỉ: Số 26 Tản Viên, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Số điện thoại: (84-225)3525.195 – 3824.823-3824.282

Email: info@lilama69-2.com.vn

Fax: (84-225) 3824.562

Liên hệ với chúng tôi