Category Archives: Đường ống

Ký Hợp đồng chế tạo hệ thống đường ống Flue Duct cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

     Công ty CP Lilama 69-2 vừa ký kết hợp đồng về việc chế tạo hệ thống đường ống Flue Duct cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 với Công ty Điện lực Kaidi, với tổng giá trị hợp đồng gần 2 triệu USD.  Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là dự […]

Trạm kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân II – Quảng Ninh

Chế tạo lắp đặt kho lạnh

Trạm kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân II – Quảng Ninh

Chế tạo lắp đặt kho lạnh

Trạm kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân II – Quảng Ninh

Chế tạo lắp đặt kho lạnh