Category Archives: Thiết bị đường ống

Ký hợp đồng lắp đặt đường ống công nghệ với Công ty Hóa chất Đức Giang

     Sau khi tìm hiểu và đánh giá năng lực của các nhà thầu, Công ty CP Hóa chất Đức Giang – Đình Vũ đã quyết định chọn Công ty CP Lilama 69-2 là đối tác trong việc thực hiện dự án thi công hệ thống đường ống công nghệ SUS316L tại kho chứa […]