Category Archives: Sản xuất kinh doanh

Dự án lắp đặt hệ thống băng tải Nhà máy nhiệt điện Thăng Long chuẩn bị cán đích

nữa Đội thi công của anh sẽ hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc lắp đặt hệ thống băng tải của Nhà máy nhiệt điện Thăng Long, đủ điều kiện bàn giao cho chủ đầu tư.  Anh Đức cho biết thêm, băng tải nối số 2 Đội của anh đã lắp đặt hoàn thành […]

Ký hợp đồng chế tạo, lắp đặt hệ thống băng tải cho nhà máy DAP Hải Phòng

     Ngày 18 tháng 01 năm 2014, Công ty CP Lilama 69-2 đã ký với Công ty TNHH MTV DAP – VINACHEM hợp đồng về việc chế tạo và lắp đặt hệ thống băng tải cho Nhà máy DAP Hải Phòng. Đây là hợp đồng thứ hai trong dự án xây dựng Nhà máy […]

Ký hợp đồng lắp đặt đường ống công nghệ với Công ty Hóa chất Đức Giang

     Sau khi tìm hiểu và đánh giá năng lực của các nhà thầu, Công ty CP Hóa chất Đức Giang – Đình Vũ đã quyết định chọn Công ty CP Lilama 69-2 là đối tác trong việc thực hiện dự án thi công hệ thống đường ống công nghệ SUS316L tại kho chứa […]

Chế tạo, lắp đặt nhà kho, nhà khung các loại

Tính đến thời điểm này, Đội thi công số 2 thuộc Công ty CP Lilama 69-2 đã lắp đặt hoàn thiện cầu trục 50 tấn đầu tiên tại Vinfast. Ngày 20/11/2018 đã hoàn thành công tác thử tải, đủ điều kiện bàn giao cho chủ đầu tư.

Lắp đặt hoàn thành cầu trục đầu tiên cho Công ty Vinfat

Tính đến thời điểm này, Đội thi công số 2 thuộc Công ty CP Lilama 69-2 đã lắp đặt hoàn thiện cầu trục 50 tấn đầu tiên tại Vinfast. Ngày 20/11/2018 đã hoàn thành công tác thử tải, đủ điều kiện bàn giao cho chủ đầu tư.