Category Archives: Băng tải

Dự án lắp đặt hệ thống băng tải Nhà máy nhiệt điện Thăng Long chuẩn bị cán đích

nữa Đội thi công của anh sẽ hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc lắp đặt hệ thống băng tải của Nhà máy nhiệt điện Thăng Long, đủ điều kiện bàn giao cho chủ đầu tư.  Anh Đức cho biết thêm, băng tải nối số 2 Đội của anh đã lắp đặt hoàn thành […]

Ký hợp đồng chế tạo, lắp đặt hệ thống băng tải cho nhà máy DAP Hải Phòng

     Ngày 18 tháng 01 năm 2014, Công ty CP Lilama 69-2 đã ký với Công ty TNHH MTV DAP – VINACHEM hợp đồng về việc chế tạo và lắp đặt hệ thống băng tải cho Nhà máy DAP Hải Phòng. Đây là hợp đồng thứ hai trong dự án xây dựng Nhà máy […]