Author Archives: lilama692

LILAMA 69-2 VỚI DỰ ÁN XUẤT KHẨU THIẾT BỊ CHO NHÀ MÁY XI MĂNG TẠI LIÊN BANG NGA

Trong bối cảnh nền kinh tế đang dần phục vụ do dịch Covid-19 được kiểm soát thì hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng mở ra cho Lilama 69-2 một bước tiến mới. Từ đầu năm 2022 đến nay rất nhiều hợp đồng được ký kết, các dự án đã triển khai trong năm 2021 […]